Stavebné práce

Naša stavebná firma sa zameriava hlavne na nasledovné činnosti:

 • Komplexné rekonštrukcie interiérov
 • Návrh a realizácia interiérov 
 • Bytové jadrá
 • Uskutočňovanie jednoduchých stavieb
 • Nacenenie stavebných prác a rozpočtovanie
 • Technické poradenstvo
 • Obkladačské práce
 • Murárske práce
 • Sadrokartonárske práce
 • Elektroinštalačné práce
 • Vodoinštalačné práce
 • Podlahárske práce
 • Maliarske práce
 • Maľovanie interiérov striekaním WAGNER AIRLESS SYSTEM
 • Zateplenie fasád
 • Omietky
 • Upratovacie práce 


Stručný popis realizácií prác:

 • Kontaktovanie s našou firmou
 • Projekcia stavby alebo rekonštrukcie
 • Odborná konzultácia projektu s klientom
 • Vytvorenie cenovej ponuky
 • Stanovenie rozsahu a harmonogramu prác, termín realizácie
 • Prípravné práce
 • Realizovanie dohodnutých prác
 • Odovzdanie projektu